Column: De verpakkingsmatroesjka

Over verpakkingen moet wellicht nog harder worden nagedacht dan over het product dat erin zit. Siem Haffmans legt haarfijn het dilemma bloot waarvoor verpakkingskundigen zich geplaatst zien. In het begin moeten zij zoveel mogelijk waarde toevoegen: design, marketing, teksten, tactiliteit, alles om de aankoop positief te beïnvloeden. Maar is het product eenmaal gekocht en geconsumeerd, dan is die prachtige verpakking ineens een groot probleem, want dan is het waste. Ook dan kijken we naar de verpakkingskundige, want we verwachten dat die de oplossing van dit probleem in het verpakkingsdesign heeft ingebouwd. Dat de verpakking herbruikbaar is, of tenminste goed recyclebaar.

Terwijl ik dit opschrijf, valt mijn oog op de Matroesjka die ik een keer van een reis naar Rusland heb meegenomen. Pas nu valt me de vergelijking op met ons vakgebied. Je begint met één simpele skill, en steeds komen daar extra skills bij. Logistiek, gebruiksgemak, marketing, design (2D en 3D), illustraties, duurzaamheid en ga zo nog maar even door. En dan heb je binnen het algemene begrip ‘verpakking’ weer tal van niches en specialisaties. Meer mensen, uit verschillende invalshoeken en disciplines, moeten dan ook een bijdrage leveren, en wellicht zelfs lid van de VNV kunnen worden, ook zonder de vereiste vooropleiding.

Als ik kijk naar ‘mijn’ verpakkingsspecialisme, voedselverpakking, dan is daar de afgelopen paar jaar ontzettend veel gebeurd. De millennials zie ik als belangrijke aanjager van die veranderingen. Over pakweg vijf jaar zijn millennials en GenZ de belangrijkste consumentengroep. Zij eten niet meer op drie vaste tijdstippen en hun eten moet niet alleen lekker zijn, maar ook gemakkelijk beschikbaar als ze er trek in hebben. De ‘to go’-markt staat dan ook nog pas aan het begin. Die vraagt om kant-en-klaar voedsel in portieverpakkingen. Niet in non-descripte plastic bakjes – die deel je niet op Instagram – maar in plant-based, kleurrijke en rijk geïllustreerde verpakkingen.
Kortom: aan verpakkingskundigen is meer behoefte dan ooit. Dit is een boeiende tijd voor ons prachtige vak.

Ariane van Mancius

Leden van de Nederlandse Vereniging van Verpakkingskundigen (VNV) verzorgen maandelijks de column Verpakkingskundig in VerpakkingsManagement. Deze column uit de oktober-editie is van Ariane van Mancius van Now New Next.

www.verpakkingskundigen.nl