NLPA-jury innovatie verpakkingen en techniek

De beoordeling van de categorieën Innovatie Innovatie Techniek en Innovatie Verpakkingen en Materialen is samengebracht in een jury, onder leiding van Roland ten Klooster.

Roland ten Klooster
Roland ten Klooster

Roland ten Klooster, UTwente

Voor de vierde keer zal prof. Ir. Roland ten Klooster een van de deeljury’s voorzitten. Het gaat om de jury die de categorieën Innovatie Techniek en Innovatie Verpakkingen en Verpakkingsmaterialen beoordeelt.  Hij is ontwerper van verpakkingen en adviseur op verpakkingsgebied. Hij heeft aan de wieg gestaan van en/of meegewerkt aan veel verpakkingen die op de markt zijn, zoals het 1-2-open deksel dat HAK gebruikt, de saladebakken van AH, de 2-liter melkverpakking van Milbona, de kuipjes van Koninklijke ERU en vele, vele anderen.

Ten Klooster maakt deel uit van de Commissie van Onafhankelijk Experts van het KIDV en heeft opdrachten gedaan voor de EC en voor UNEP.

Daarnaast is hij actief als Hoogleraar Packaging Design and Management aan Universiteit Twente. De leerstoel wordt betaald door het NVC Nederlands Verpakkingscentrum, met ondersteuning van ruim 10 bedrijven. Roland ten Klooster is verantwoordelijk voor de begeleiding en uitvoering van onderzoek, geeft onderwijs en begeleidt afstudeerprojecten.

Christiaan Bolck
Christiaan Bolck

Christaan Bolck , WUR

Christiaan Bolck heeft mmer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling van materialen en producten van hernieuwbare grondstoffen. Binnen Wageningen Food and Biobased Research is hij momenteel verantwoordelijk voor de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op dit gebied van “renewable materials”, zoals gerecyclede plastics maar ook (natuur-) vezel gebaseerde materialen als papier & pulp en biobased en biologisch afbreekbare plastics. Een belangrijke focus in het onderzoek zijn duurzame verpakkingen. Mede in dit kader is hij mede oprichter van CRISP : Centre for Research and Innovation in Sustainable Packaging.

Christiaan is daarnaast directeur van het publiek private CBPM (Circular and Biobased Performance Materials)  onderzoeksprogramma en coördineert de Biobased Materials R&D-activiteiten binnen de Nederlandse topsectoren. Daarnaast adviseert hij de overheid en individuele bedrijven op het gebied van renewable materials en verpakkingen en is hij onder andere lid van de adviesraad van het lectoraat polymeer technologie aan de Hogeschool Windesheim.

Piet Degen
Piet Degen

Piet Degen, HAS

In zijn huidige functie als Food Packaging docent op de HAS hogeschool Den Bosch heeft Piet Degen regelmatig te maken met beoordelingen van verpakkingen, zowel structureel als grafisch design, van studenten.

Degen heeft ruim 30 jaar ervaring in de verpakkingsindustrie bij verscheidende bedrijven Organo, Unilever, Hakapak en MSD in de volgende functies Packaging Engineer, Packaging Designer en Specialist packaging development.

Degen: ”Ik kijk er naar uit om voor de tweede keer deel te nemen aan de jury van de NL Packaging Awards.”

Age Tanja
Age Tanja

Age Tanja, Euroma

‘Dankzij mijn brede ervaring heb ik een goed gevoel ontwikkeld voor wat de consument wenst en wat haalbaar is in productie.’ Age Tanja houdt zich sinds februari 2019 als Packaging Developer bij Euroma bezig met het ontwikkelen van verpakkingen en het implementeren van een duurzaam verpakkingsbeleid. In zijn loopbaan heeft Tanja vanaf 1999 brede ervaring opgedaan als verpakkingsontwerper bij verschillende bedrijven en op diverse afdelingen, van operations tot marketing. Tijdens een twee jaar durend verblijf in Malawi heeft hij met veel passie en verwondering gewerkt aan een aantal projecten. Met als hoogtepunt het opzetten van een proces- en verpakkingslijn voor therapeutische voeding voor ondervoede kinderen. Met zijn creativiteit, kritische blik en doorzettingsvermogen zoekt Age verrassende, realistische verpakkingsoplossingen. Altijd met als doel de consument een positieve ervaring te bezorgen. Tanja heeft een voorliefde voor oldtimers en reizen en droomt ervan om ooit met een oude Land Rover naar Zuid Afrika te rijden.